Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

O projektu

V rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního
a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, financovaného Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) vznikl multidisciplinární projekt EduTest, sdružující experty
z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu informatiky AV ČR v oblasti psychometrie a testování znalostí.

Projekt se zaměřuje na vývoj nástrojů pro komplexní vyhodnocování výsledků znalostních testů. Jeho ambicí je přispět ke zkvalitnění tvorby a vyhodnocování znalostních testů s využitím pokročilých psychometrických metod a podpořit využívání testů jako nástroje zpětné vazby a k rozvoji vzdělávání. Projekt propojuje moderní psychometrické metody s technickými nástroji, které usnadňují zpracování testových dat a tvorbu přehledných výstupů.

Tím zpřístupňuje moderní psychometrické metody institucím zodpovědným za testování, vzdělávacím institucím i širší odborné veřejnosti a podporuje jejich začlenění do procesů tvorby, validace a vyhodnocování znalostních testů. Konečným uživatelem výsledků projektu a jeho aplikačním garantem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Financování

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Aplikační garant

Aplikačním garantem projektu je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

Financování

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci. Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Aplikační garant

Aplikačním garantem projektu je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

Řešitelé

Univerzita Karlova

Ústav informatiky AV ČR