Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

Navzdory rostoucímu významu znalostních testů v českém vzdělávacím systému nejsou dosud při zpracování testových dat dostatečně využívány moderní psychometrické metody. Důvodem může být jak jejich neznalost, tak vysoké nároky na odborné a softwarové kapacity. V rámci projektu bude vytvořen soubor postupů a nástrojů pro zkvalitnění tvorby znalostních testů, který zpřístupní moderní psychometrické metody institucím i odborné veřejnosti a podpoří jejich využívání při zpracování výsledků proběhlých testů a tvorbě nových testů.

Součástí souboru postupů a nástrojů pro zkvalitnění tvorby znalostních testů bude textový modul a modul interaktivní aplikace. Do interaktivní aplikace budou implementovány základní i pokročilé psychometrické metody včetně metod pro identifikaci problematických testových položek, pro detekci meziskupinových rozdílů, pro analýzu obtížnosti textu, pro počítačové adaptivní testování a pro vytváření srovnatelně obtížných variant testu. Interaktivní aplikace bude obsahovat ukázková data ze znalostních testů a současně bude umožňovat nahrání a zpracování vlastních datových souborů. V rámci projektu bude dále navržen modelový postup sdělování výsledků testovaným osobám, školám a dalším uživatelům, který usnadní interpretaci výsledků testů a jejich využívání pro zpětnou vazbu.

V rámci projektu jsou plánovány tyto aktivity:

  • vývoj postupů a nástrojů pro zkvalitnění tvorby znalostních testů

  • průběžné schůzky se zástupci aplikačního garanta

  • participativní workshopy

  • prezentování průběžných výsledků na konferencích a webových stránkách projektu

Plánované ukončení projektu je 31. 12. 2023.