Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou jako samostatné pracoviště Akademie věd ČR. Zaměřuje se na výzkum v oblasti matematických základů informatiky, výpočetních metod, umělé inteligence, statistického a pravděpodobnostního modelování a na aplikace informatiky v interdisciplinárních oblastech. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky.

Do projektu je za Ústav informatiky zapojena Skupina výpočetní psychometrie, která zajišťuje především implementaci inovativních psychometrických metod, vývoj interaktivního nástroje a tvorbu zdrojových kódů.

Kontakt:
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 2
182 07 Praha 8

Kontaktní osoba:
RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
martinkova@cs.cas.cz