Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je mezinárodně uznávanou univerzitou výzkumného typu. Má 17 fakult a 4 vysokoškolské ústavy. Podle národního hodnocení vědeckých výsledků tvoří pracoviště UK 15 % vědeckého výkonu České republiky.

V rámci projektu EduTest je Univerzita Karlova zastoupena Pedagogickou fakultou, z níž je do projektu zapojeno Centrum tvorby didaktických testů a psychometrického modelování. V projektu navazuje na své výzkumy v oblasti metodologie analýzy znalostních testů, zajišťuje diseminaci výsledků a komunikaci s aplikačním garantem, řediteli škol a odbornou veřejností.

Kontakt:
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Myslíkova 7
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Potužníková
eva.potuznikova@pedf.cuni.cz