Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

23. 10. 2023 Workshop pro odbornou veřejnost

23. 10. 2023 se v prostorách Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, uskuteční workshop pro odbornou veřejnost. Účastníci budou seznámeni smoderními metodami analýzy testových dat a s interaktivním nástrojemurčeným pro podporu využívání těchto metod v praktické práci s daty. Kdemonstraci budou využita data CERMAT z maturitních a přijímacích testů.Na workshopu budou stručně představeny i další výstupy projektu EduTest,jako např. metody pro vyrovnávání různých verzí testů, metody pro odhadobtížnosti testových položek z textového zadání a počítačové adaptivnítestování. Workshop je určen pro tvůrce testů, akademické pracovníky,zástupce MŠMT, přímo řízených organizací, škol a další odborníky, kteříse podílejí na vývoji znalostních testů nebo pracují s výsledkytestování.Pokud máte o účast na workshopu zájem, vyplňte elektronický přihlašovacíformulář na tomto odkazu:

https://forms.gle/oiydpVn3Haes4TtGA

Z důvodu zajištění občerstvení prosíme o přihlášení do
12. 10. 2023.