Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

8. 12. 2022 Workshop pro ředitele škol

8. 12. 2022 se v prostorách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání uskutečnil workshop pro ředitele středních škol. Účastníci byli seznámeni s interaktivním nástrojem určeným pro analýzu výsledků škol, vyzkoušeli si práci s daty své školy a poskytli zpětnou vazbu pro další rozvoj nástroje.