Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

8. 4. 2022 Workshop pro aplikačního garanta

8. 4. 2022 se v prostorách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání uskutečnil workshop pro zaměstnance aplikačního garanta. Účastníci byli seznámeni s psychometrickými metodami implementovanými v interaktivním nástroji a s průběžnými výsledky analýz dat z maturitních testů v oblasti vyrovnávání testových skóre a odhadování obtížnosti na základě textu.