Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

9. 12. 2021 Diskusní workshop s řediteli škol

9. 12. 2021 se uskutečnil diskusní workshop se skupinou ředitelů škol, jehož cílem bylo získat informace o současné praxi využívání výsledků z testování ve školách. Z důvodu pandemie Covid 19 proběhlo setkání online. Projektový tým získal od účastníků podněty pro přípravu participativního workshopu pro ředitele škol a pro další rozvoj vytvářeného interaktivního nástroje.