Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

25. 10. 2021 Spuštění webových stránek

25. 10. 2021 byly spuštěny webové stránky projektu, na kterých budou postupně zveřejňovány
průběžné výsledky.