Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

25. 5. 2021 Úvodní schůzka projektového týmu

25. 5. 2021 proběhla úvodní schůzka k projektu, na které se představili členové realizačního týmu a naplánovaly se aktivity a dílčí úkoly na nejbližší období.