Projekt
EduTest

Výzvy pro hodnocení znalostí:
Analytická podpora tvorby znalostních testů

1. 4. 2021 Zahájení projektu

1. 4. 2021 byl zahájen projekt EduTest. Jeho cílem je vytvořit soubor postupů a nástrojů pro komplexní vyhodnocování výsledků znalostních testů, který pomůže zpřístupnit moderní psychometrické metody tvůrcům znalostních testů a datovým analytikům pomocí podpůrných technických nástrojů. Smluvním uživatelem výsledků projektu a jeho aplikačním garantem je
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Ve spolupráci s aplikačním garantem chce projekt přispět ke zkvalitnění tvorby a vyhodnocování znalostních testů a podpořit využívání dat z testování k informovanému rozhodování na různých úrovních vzdělávacího systému.